Invitation6th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

11. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

October 19-21, 2022, Antalya - Türkiye

 Dear Colleague, 

It's nice to greet you from Antalya once again, especially after the Covid-19 pandemic. We are now in the new normal period, and this year we are holding the IRTAD Congress "face to face" (http://www.irtad.gen.tr). The theme of the congress this year is "Rediscover the Countryside", based on sustainability with its human, community, social, cultural, natural, environmental, and all economic dimensions.

The congress will be held on October 19-21, 2022 at Akdeniz University Campus in Antalya. All academicians, students, and stakeholders related to rural tourism are welcome to submit abstracts related to tourism, agriculture, development, environment, geography, gastronomy, business, and economy. The languages of the congress will be English and Turkish. 

The core purpose of the IRTAD is to bring together academics and researchers working in the fields of tourism, industry, and economics to promote the exchange of ideas, scientific discussion, and networking with members of the academic community. The papers presented at the congress will be published in an abstract book. The presenter will have an opportunity to submit their paper to the IRTAD Journal (https://www.turizmvekalkinma.org/) for publication. 

It will be a great pleasure for us to host you in Antalya which is one of the most beautiful cities in the Mediterranean (https://goantalyaturkiye.com/). Finally, We would like to thank all colleagues involved in the organization of this event.  

Sincerely,


Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ

Congress President

Akdeniz University

Antalya, Türkiye

 

Dr. Mithat DİREK

Organising Chairman

Selçuk University

Konya, Türkiye


6th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

11. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

October 19-21, 2022, Antalya - Türkiye

 

 

Dear Colleagues,

 

It's nice to greet you from Antalya once again, especially after the Covid pandemic. We are now in the new normal period, and this year we are holding the IRTAD Congress "face to face" (http://www.irtad.gen.tr). As you know, the Covid-19 pandemic has negatively affected every field and of course also affected academic activities. We held the Rural Tourism and Development Congress online and hybrid for the last 2 years. In this pandemic process, the value, role and functions of rural areas and rural tourism came to the fore once again. The World Tourism Organization (UNWTO) has declared 2020 the year of rural tourism and development worldwide, and rural tourism has become the focus of international tourism. In a way, this meant "the rediscovery of the countryside, village, village life, farmer's family, natural and local values". That's why the theme of the congress is "Rediscover the Countryside!", on the basis of sustainability with its human, community, social, cultural, natural, environmental and all economic dimensions. And We say to the whole world: "get to know and live the rural life!" because the source of life is there. All these changes create a suitable basis for the structuring of tourism as a permanent sector as a means of rural development today. Likewise, especially in developing countries, it offers serious opportunities for the rural population to have an alternative source of livelihood and for rural-urban integration.

The congress will be held on October 19-21, 2022 at Akdeniz University Campus (https://www.akdeniz.edu.tr/) in Antalya by Akdeniz University, Selcuk University, Tetova University (N. Macedonia), UVAS Business School (Pakistan), and Andijan Institute (Uzbekistan). All academicians, students and stakeholders related to rural tourism can apply to the congress in fields such as tourism, agriculture, development, environment, geography, gastronomy, business and economy. The languages ​​of the congress are English and Turkish, and the paper presentations can be in Turkish or English. Of course, We would like to state that the purpose of IRTAD-2022 is to bring together academics and researchers working in the fields of tourism, industry and economics to promote science exchange and discussion, and to meet and interact with members of the academic community. The papers you present at the congress will be published in the abstract books. If you want your paper to be published as an article in the journal (https://www.turizmvekalkinma.org/). The IRTAD Journal will provide you with this opportunity.

It will be a great pleasure for us to meet you in Antalya (https://goantalyaturkiye.com/homepage) one of the most beautiful cities of the Mediterranean. Finally, We would like to thank all colleagues involved in the organization of this event. We wish all the participants a very successful Congress with fruitful discussions and a memorable stay in Antalya.


Sincerely,

 

Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ

Congress President

Akdeniz University

Antalya, Türkiye

 

Dr. Mithat DİREK

Organising Chairman

Selçuk University

Konya, Türkiye

 

 

 

 

* About Antalya: Antalya is a city where the sea, sun, history and nature commune in harmony. Ancient cities, the sea, sun, beach, forest...  (more info: https://goantalyaturkiye.com/homepage ).

     


6th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

11. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

October 19-21, 2022, Antalya - Türkiye

 


Değerli Meslektaşımız,
Özellikle Covid pandemisinden sonra sizi "11. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ" bilgisini paylaşmak ve sizi bu önemli kongreye davet etmek üzere Antalya'dan selamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Artık yeni normal döneme girmiş bulunmaktayız ve bu yıl Kongremizi "yüz yüze" gerçekleştiriyoruz ( http://www.irtad.gen.tr ). Bildiğiniz gibi Covid-19 salgını her alanı olduğu gibi akademik faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi'ni son 2 yıldır online ve hybrid olarak gerçekleştirdik. Bu pandemi sürecinde kırsal alan ve kırsal turizmin değeri, rolü ve işlevleri bir kez daha ön plana çıktı. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2020'yi dünya çapında kırsal turizm ve kalkınma yılı ilan etti ve kırsal turizm uluslararası turizmin odak noktası haline geldi. Bu bir bakıma "kırsalın, köyün, köy yaşamının, çiftçinin ailesinin, doğal ve yerel değerlerin yeniden keşfi" anlamına geliyor. Bu nedenle kongrenin teması, sürdürülebilirlik temelinde insan, toplumsal, sosyal, kültürel, doğal, çevresel ve tüm ekonomik boyutlarıyla kırsal turizmdir. Tüm bu değişimler, günümüzde kırsal kalkınmanın bir aracı olarak turizmin kalıcı bir sektör olarak yapılanması için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Aynı şekilde özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal nüfusun alternatif geçim kaynağına sahip olması ve kır-kent entegrasyonu için ciddi fırsatlar sunmaktadır. Kongre, 19-21 Ekim 2022 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Tetova Üniversitesi, UVAS Business School ve Andijan Institute tarafından ortaklaşa Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde (https://www.akdeniz.edu.tr/) gerçekleştirilecektir. Kongreye turizm, işletme, ekonomi, tarım, kalkınma, bilişim, iletişim, çevre, coğrafya, güzel sanatlar ve gastronomi gibi alanlarda kırsal turizm ile ilgilenen tüm akademisyenler, öğrenciler ve paydaşlar başvurabilir. Bu amaçla bildiri özetinizi yüklemenizi diliyoruz ( https://antabstract.com/singup.asp?titleID=33&moveID=59 ).

Kongre dili İngilizce ve Türkçe olup, bildiri sunumları "TÜRKÇE veya İNGİLİZCE" olabilir. Tabii ki, IRTAD-2022'nin amacı turizm, sanayi ve ekonomi alanlarında çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek bilim alışverişini ve tartışmayı teşvik etmek ve akademik topluluğun üyeleriyle tanışmak ve etkileşimde bulunmak olduğunu belirtmek isteriz. Hazırladığınız bildirinin 6. yayın yılında bulunan dergimizde makale olarak yayınlanması için başvuru yapabilirsiniz(https://www.turizmvekalkinma.org/ ). 

Sizlerin destekleriyle 11. yılına ulaşan kongremizin Antalya'da gerçekleştirilecek olan etkinliğinde sizi aramızda görmek istiyoruz.


Selam, sevgi ve saygılarımızla,


Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ

Kongre Başkanı

Akdeniz Üniversitesi

Antalya, Türkiye

ozcatalbas@akdeniz.edu.tr

 

Dr. Mithat DİREK

Düzenleme Kurulu Başkanı

Selçuk Üniversitesi

Konya, Türkiye

mdirek@selcuk.edu.tr

6th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

Register

Upcoming Congresses