Invitation / Davet7th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

September 22-24, 2023, Tavşanlı / Kütahya - Türkiye

 Dear Colleague, 

It's nice to greet you from Kütahya once again, especially after the Covid-19 pandemic. We are now in the new normal period, and this year we are holding the IRTAD Congress "face to face" (http://www.irtad.gen.tr). The theme of the congress this year is "Return from Urban to Rural", based on sustainability with its human, community, social, cultural, natural, environmental, and all economic dimensions.

The congress will be held on September 22-24, 2023 at Kütahya Dumlupınar University, Tavşanlı Faculty of Applied Sciences Campus in Kütahya. All academicians, students, and stakeholders related to rural tourism are welcome to submit abstracts related to tourism, agriculture, development, environment, geography, gastronomy, business, and economy. The languages of the congress will be English and Turkish. 

The core purpose of the IRTAD is to bring together academics and researchers working in the fields of tourism, industry, and economics to promote the exchange of ideas, scientific discussion, and networking with members of the academic community. The papers presented at the congress will be published in an abstract book. The presenter will have an opportunity to submit their paper to the IRTAD Journal (https://www.turizmvekalkinma.org/) for publication. 

It will be a great pleasure for us to host you in Kütahya which is one of the most beautiful cities in the Aegean Region (http://www.kutahya.gov.tr/sehrimiz). Finally, We would like to thank all colleagues involved in the organization of this event.  

Sincerely,


Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ

Congress President

Akdeniz University

Antalya, Türkiye

 

Dr. Ahmet AĞCA

Organising Chairman

Kütahya Dumlupınar University

Kütahya, Türkiye7th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

September 22-24, 2023, Tavşanlı / Kütahya - Türkiye

 


Değerli Meslektaşımız,
Özellikle Covid-19 pandemisinden sonra sizi "12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ" bilgisini paylaşmak ve sizi bu önemli kongreye davet etmek üzere Kütahya'dan selamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Artık yeni normal döneme girmiş bulunmaktayız ve bu yıl Kongremizi "yüz yüze" gerçekleştiriyoruz ( http://www.irtad.gen.tr). Bildiğiniz gibi Covid-19 salgını her alanı olduğu gibi akademik faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi'ni son 2 yıldır online ve hybrid olarak gerçekleştirdik. Bu pandemi sürecinde kırsal alan ve kırsal turizmin değeri, rolü ve işlevleri bir kez daha ön plana çıktı. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2020'yi dünya çapında kırsal turizm ve kalkınma yılı ilan etti ve kırsal turizm uluslararası turizmin odak noktası haline geldi. Bu bir bakıma "kırsalın, köyün, köy yaşamının, çiftçinin ailesinin, doğal ve yerel değerlerin yeniden keşfi" anlamına geliyor. Bu nedenle kongrenin teması, sürdürülebilirlik temelinde insan, toplumsal, sosyal, kültürel, doğal, çevresel ve tüm ekonomik boyutlarıyla kırsal turizmdir. Tüm bu değişimler, günümüzde kırsal kalkınmanın bir aracı olarak turizmin kalıcı bir sektör olarak yapılanması için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Aynı şekilde özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal nüfusun alternatif geçim kaynağına sahip olması ve kır-kent entegrasyonu için ciddi fırsatlar sunmaktadır. Kongre, 22-24 Eylül 2023 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Azerbaijan Tourism and Management University, İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesi (Özbekistan), UVAS Business School ve Andijan Institute tarafından ortaklaşa Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kampüsü'nde (https://www.dpu.edu.tr/) gerçekleştirilecektir. Kongreye turizm, işletme, ekonomi, tarım, kalkınma, bilişim, iletişim, çevre, coğrafya, güzel sanatlar ve gastronomi gibi alanlarda kırsal turizm ile ilgilenen tüm akademisyenler, öğrenciler ve paydaşlar başvurabilir. Bu amaçla bildiri özetinizi yüklemenizi diliyoruz (https://antabstract.com/singup.asp?titleID=33&moveID=59).

Kongre dili İngilizce ve Türkçe olup, bildiri sunumları "TÜRKÇE veya İNGİLİZCE" olabilir. Tabii ki, IRTAD-2023'nin amacı turizm, sanayi ve ekonomi alanlarında çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek bilim alışverişini ve tartışmayı teşvik etmek ve akademik topluluğun üyeleriyle tanışmak ve etkileşimde bulunmak olduğunu belirtmek isteriz. Hazırladığınız bildirinin 6. yayın yılında bulunan dergimizde makale olarak yayınlanması için başvuru yapabilirsiniz (https://www.turizmvekalkinma.org/). 

Sizlerin destekleriyle 12. yılına ulaşan kongremizin Antalya'da gerçekleştirilecek olan etkinliğinde sizi aramızda görmek istiyoruz.


Selam, sevgi ve saygılarımızla,


Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ

Congress President

Akdeniz University

Antalya, Türkiye

 

Dr. Ahmet AĞCA

Organising Chairman

Kütahya Dumlupınar University

Kütahya, Türkiye

7th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

Register

Upcoming Congresses