Important Dates / Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER / IMPORTANT DATES

Kongre Tarihi / Congress Dates
22-24 EYLÜL 2023 / 22-24 SEPTEMBER 2023

Özet Bildiri / Poster Son Gönderim / Abstract Submission Deadline
30 AĞUSTOS 2023 / 30 AUGUST 2023

Tam Metin Son Gönderim / Deadline of Full Manuscript Submission
30 AĞUSTOS 2023 / 30 AUGUST 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı / Announcement of Accepted Papers
30 AĞUSTOS 2023 / 30 AUGUST 2023

Kongremiz Hibrit (Çevrim İçi ve Yüz Yüze) gerçekleştirilecektir.

kirsalturizmkongresi@dpu.edu.tr


7th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

Register

Upcoming Congresses