Main Thema

10. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

5th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

29-31.10.2021, Antalya

 

 

Ana Konu: Alternatif Turizm ve Kırsal Kalkınma: Teori, Yaklaşımlar, Örnekler ve Son Gelişmeler

Main Thema:  Alternative Tourism and Rural Development: Theory, Approaches, Cases and Recent Advances

5th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

Register

Upcoming Congresses