Kongre Bildiri Kitapçığı / Proceding Book

Kongre bildiri kitapçığı Ant Akademi tarafından yayınlanmıştır. Kitapçığa aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. / The congress proceedings book was published by Ant Academy. You can access the proceeding book from the link below.
Not: Özet metinlerini makale olarak yayınlatmak isteyen katılımcılar Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi'ne (IRTAD) başvuru yapabilirler. Dergi web sitesi: https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal


Note: Participants who want to have their abstracts published as articles can apply to the International Journal of Rural Tourism and Development (IRTAD). Website of the journal: https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal


8th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

Register

Upcoming Congresses